Jak skłonić klientów do reklamowania produktu?

Sami klienci stanowią najlepszy, z punktu widzenia skuteczności, sposób na reklamę. Więcej osób uwierzy komuś, kto z entuzjazmem coś poleca niż sztucznie uśmiechniętej modelce w reklamie – nawet jeśli osoba polecająca z modelką ma coś wspólnego tylko gdy stanie obok jednej. Co więc można zrobić, aby skłonić klientów do reklamowania czegoś? Nagrody np. za udostępnianie […]

Czytaj więcej
Kiedy kampania społeczna jest skuteczna?

Kampanie społeczne niosą ze sobą ważne przesłania, jednak ich odbiór zależy od skutecznego przekazu. Dobra kampania powinna intrygować, przyciągać widza, nawet dawać się na początku pomylić ze zwykłą reklamą – a potem zaskoczyć, zszokować i dać do myślenia. Kampanie społeczne bywają różne: zabawne i poważne, absurdalne i całkowicie realistyczne, pokazujące rzeczywistość z perspektywy osób, które […]

Czytaj więcej
Czy filmy korporacyjne mają przyszłość?

Filmy video są w sieci znacznie bardziej popularne niż treści pisane. Przede wszystkim, są znacznie łatwiejsze w odbiorze, ponieważ obraz i muzyka wyjaśniają i uzupełniają treść oraz pomagają w kreowaniu właściwych emocji. Oglądanie wymaga znacznie mniej wysiłku niż lektura i jest bardziej atrakcyjne wizualnie, a przy tym obraz jest zapamiętywany czterokrotnie lepiej. Obraz i dźwięk, […]

Czytaj więcej
Jakim regulacjom podlega reklama piwa?

Piwo to jedyny napój zawierający alkohol, którego reklama jest dozwolona, jednak obłożona licznymi regulacjami. Art. 131 szczegółowo określa, jakie wymogi musi spełniać reklama piwa, aby można ją było wykorzystać do reklamowania tego produktu. Art 131 1. Za­brania się na ob­szarze kraju re­klamy i pro­mocji na­pojów al­ko­ho­lo­wych, z wy­jąt­kiem piwa, któ­rego re­klama i pro­mocja jest do­zwo­lona, pod […]

Czytaj więcej