You are currently viewing Czy filmy korporacyjne mają przyszłość?

Czy filmy korporacyjne mają przyszłość?

Filmy video są w sieci znacznie bardziej popularne niż treści pisane. Przede wszystkim, są znacznie łatwiejsze w odbiorze, ponieważ obraz i muzyka wyjaśniają i uzupełniają treść oraz pomagają w kreowaniu właściwych emocji. Oglądanie wymaga znacznie mniej wysiłku niż lektura i jest bardziej atrakcyjne wizualnie, a przy tym obraz jest zapamiętywany czterokrotnie lepiej. Obraz i dźwięk, np. głos lektora czy piosenka, potrafią znacznie bardziej utkwić w głowie niż raz przeczytany tekst.

Kolejnym punktem przemawiającym za filmami jest fakt, że często nie potrzeba nawet znać języka używanego w nagraniu. Odpowiedni obraz, właściwa kolejność zdarzeń, czytelne wskazywanie najważniejszych rzeczy (np. przy pomocy pracy kamery), oraz dobrze dobrana muzyka wystarczają do zrozumienia przekazu. Jest to możliwe nawet przy filmie korporacyjnym, nie tylko materiałach reklamowych. Co więcej, krótki film może zastąpić nawet kilka stron tekstu.

Film może zostać użyty nie tylko w sieci, ale również poza nią – na targach, konferencjach, szkolenia. Znacznie bardziej przyciągnie uwagę niż kolejne materiały wymagające, aby je przeczytano i może zdobyć prawdziwe zaangażowanie odbiorcy. Słowo pisane ma to do siebie, że rzadko do niego wracamy ponownie, natomiast dobry film może zostać obejrzany kilkakrotnie, wciąż z tym samym zainteresowaniem.

Materiał w formie filmu będzie ciekawym urozmaiceniem na stronach firmowych, blogach czy w mediach społecznościowych. Nie tylko jest ciekawszy niż treści pisane, ale również pokazuje firmę jako nowoczesną, otwarta na technologię i dążącą do jak najlepszego kontaktu z odbiorcami.

kręcenie  filmu

Dodaj komentarz